We know how to pack success

Afvalbeheerbijdrage + SUP-opslag voor verpakkingen per 01-01-2023

Per 1 januari 2023 wijzigen een aantal zaken m.b.t. de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. Dit heeft de nodige consequenties voor zowel Bordex Packaging, als uw bedrijf. De definitie van producent/importeur (P/I) wijzigt. Dit betekent dat u vanaf 2023 in bepaalde gevallen geen of juist wel aangifte moet gaan doen (registratie gebruikte verpakkingen).

Een bedrijf dat zich kwalificeert als P/I is verplicht om aangifte voor de Afvalbeheerbijdrage te doen als haar verpakkingen-afval boven de drempel van 50.000 kilo per kalenderjaar komt. Bij SUP-verpakkingen (zie onder) geldt deze drempel niet en is een P/I voor elke (SUP) verpakking aangifteplichtig voor de gehele Afvalbeheerbijdrage. De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal. De tarieven voor 2023 kunt u vinden op het afvalfondsverpakkingen.nl.

U wordt gezien als P/I wanneer:

  • u producten in een verpakking in de handel brengt;
  • u zelf producten in het buitenland inkoopt en deze voor de eerste keer in NL ter beschikking stelt.

In dat geval dient u zelf de afvalbeheerbijdrage te verzorgen voor verkooppuntverpakkingen. In bijna alle andere gevallen draagt Bordex Packaging de verantwoordelijkheid voor het afdragen van de afvalbeheerbijdrage over in Nederland geleverde verkooppuntverpakkingen.

Verkooppuntverpakkingen

Tot eind december was het voor Bordex Packaging niet in alle gevallen duidelijk of het een productie- of verkooppuntverpakking betreft en of de SUP-heffing dan ook van toepassing is. Daarom heeft het Afvalfonds voor verkooppuntverpakkingen een limitatieve lijst opgesteld van 11 categorieën. De verpakkingen die hierop vermeld staan zijn dus altijd een verkooppuntverpakking.

Voor Bordex betreft dat uitsluitend de drinkbekers & deksels (o.a. bier-, koffie- en milkshakebekers). Bordex Packaging is voor deze productgroep verantwoordelijk voor de correcte afdracht van de Afvalbeheerbijdrage (ABB) en SUP-heffing. Meer info vind je hier.

Dit betekent ook dat als een Bordex artikel niet onder één van de categorieën valt, het betreffende artikel door Bordex, als importeur van lege verpakkingen, niet hoeft te worden aangegeven.

Uitzonderingen

  • Wanneer het gaat om artikelen met de naam, logo, kenteken van een merkeigenaar en zij zijn ook betrokken bij de bestelling, dan is de merkeigenaar aangifteplichtig.
  • Betreft het een normale (productie)verpakking en geen verkooppuntverpakking, bijvoorbeeld bakken bestemd voor het afvullen met thuis te bereiden maaltijden, dan wordt de Afvalbeheerbijdrage aangegeven door het bedrijf die deze verpakkingen vult.

Extra SUP-opslag

Om het aantal kunststof producten voor eenmalig gebruik (wegwerpplastics) in het zwerfafval te verminderen en daarmee Nederland schoner te maken wordt er vanaf 1 januari 2023 ook een SUP (Single-Use-Plastic) opslag in rekening gebracht. Deze extra opslag bedraagt € 2,30 per 1.000 stuks en is van toepassing op alle producten die onder de SUP-wetgeving vallen. Degene die afvalbeheerbijdrage afdraagt, is ook verantwoordelijk voor de afdracht van deze extra SUP-opslag. Zoals hierboven aangegeven geldt voor SUP-artikelen geen drempel.

Op het moment dat wij de Afvalbeheerbijdrage + SUP-opslag in rekening brengen, zullen we dat uiteraard kenbaar maken op de factuur (extra regel op productniveau).

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen of SUP-heffing, neem dan gerust contact op met je eigen accountmanager of onze customer service via +31 (0)55 – 5996500 of via sales@bordexpackaging.nl.

 

Afvalbeheerbijdrage verpakkingen

Bordex Packaging werkt aan duurzame oplossingen.

Kunststof kan wél cradle-to-cradle!

Meer lezen over onze oplossingen?

Meer info