We know how to pack success

NPD: New Packaging Development

Bordex: uniek in productontwikkeling

Bij Bordex Packaging zijn we gespecialiseerd in het complete proces van het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van commerciële verpakkingsoplossingen. Dat vergt knowhow, faciliteiten en een duidelijke visie op productontwikkeling. Dat is precies waar onze experts goed in zijn. We denken mee over inzetbaarheid en rendement. Ook brengen we de juiste kennis, middelen en partners bijeen om in een overzichtelijk ontwikkelproces te komen tot de beste oplossingen.

Creatief platform

Innovatie is niet alleen een aantrekkelijke, nieuwe vorm ontwerpen of vernieuwen. Het is de totale, creatieve en verantwoorde aanpak van alle aspecten die komen kijken bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe of verbeterde productverpakkingen: van vorm tot materiaalkeuze en van productieproces tot mogelijkheden tot recycling. Bordex Packaging kijkt altijd vooruit!

Projectteam

Voor elk ontwikkeltraject stellen we een projectteam samen dat van alle markten thuis is en optimaal aansluit bij de opdrachtgever. Onze projectleider stuurt een ervaren team van designers, engineers,  QA-, productie- en sales specialisten aan om elementen als investeringsomvang, bedrijfseconomische onderbouwing, lead time en logistieke proces- en productkwaliteit te optimaliseren.

Teamwork

Als toonaangevende packaging provider hebben we uiteraard veel kennis van producten, designs en technologie in huis. Ontwikkeling van nieuwe producten komen het best tot stand door samen te werken. Dat traject gaan we van begin tot eind sámen aan met onze klanten, toeleveranciers, kennisinstellingen en partners uit de hele keten in. We betrekken retailers, packers en eindgebruikers in het proces. Met de input van de hele keten kunnen we –als projectmanager en procesbewaker- voor elke mogelijke toepassing de beste oplossing realiseren. Samenwerking is dé succesfactor!

Overzichtelijk ontwikkeltraject

Succes van productontwikkeling staat of valt met een ontwikkeltraject dat op elk moment overzichtelijk blijft. Onze projectmanagers hebben jarenlange ervaring in het regisseren van een goed georganiseerd proces. Een proces dat in elke fase even helder als meetbaar is. Met ingebouwde, structurele monitoring en contactmomenten borgen wij het hele proces. Dit doen wij o.a. door het verzamelen van informatie en input, terugkoppeling op elk moment en regelmatige brainstormsessies.

Schema

Uniek NPD proces

Van het genereren van ideeën tot het eindproduct in het schap; als ‘ketenregisseur’ zorgen we in een overzichtelijk stappenplan voor werkbare oplossingen. Samen met onze klanten vertalen we ideeën op basis van eisenprogramma’s, trends en ontwikkelingen in de markt. Uiteraard nemen wij onze eigen kennis en ervaring mee naar een concreet productdesign. Ook belangrijke aspecten als de keuze voor de optimale productiefaciliteiten horen bij het proces. Met elementen zoals structurele evaluatie en handmonsters bewaken we de snelheid en de efficiency van het ontwikkeltraject.

Met onze scherpe focus op de verschillende markten ontwikkelen we verpakkingen die zowel in logistiek als in commercieel opzicht exact aansluiten bij de eisen, markten en bedrijfsvoering van onze klanten. Meer weten? Neem contact met ons op!

Bordex Packaging werkt aan duurzame oplossingen.

Kunststof kan wél cradle-to-cradle!

Meer lezen over onze oplossingen?

Meer info