We know how to pack success

Nieuwe PPWR wetgeving: verpakking en verpakkingsafval regulering

Op 24 april 2024 heeft het Europees Parlement nieuwe maatregelen aangenomen om verpakkingen duurzamer te maken en het verpakkingsafval in de Europese Unie te verminderen. De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) werd goedgekeurd met 476 stemmen voor, 129 tegen en 24 onthoudingen. De wetgeving vervangt de oude Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD), die sinds 1994 van kracht was en meerdere malen is aangepast.

Hoofddoelstellingen

De PPWR-regelgeving brengt grote veranderingen met zich mee en richt zich op de hele levenscyclus van verpakkingen. Doelen zijn onder meer het beperken van de hoeveelheid verpakkingen, verminderen van hun gewicht en volume, voorkomen van verpakkingsafval en het stimuleren van hergebruik en hoogwaardige recycling. Deze regels zijn onderdeel van de Green Deal en het Nieuwe Actieplan voor de Circulaire Economie. Lidstaten moeten de hoeveelheid verpakkingsafval per inwoner aantoonbaar verminderen ten opzichte van 2018, met 5% in 2030, 10% in 2035 en 15% in 2040.

De belangrijkste maatregelen

2026: Conformiteitsverklaring

Vanaf 2026 moeten fabrikanten van verpakkingen een conformiteitsverklaring kunnen overleggen. Dit document toont aan dat een product voldoet aan alle relevante EU-regelgevingen. De conformiteit moet worden aangetoond door middel van een beoordeling door de fabrikant, en leveranciers moeten relevante gegevens verstrekken.

2027/2028: Verpakkingsregister

Vanaf 2027/2028 moeten rapportages worden ingediend in een verpakkingsregister, waarin wordt gekeken naar:

 • Recyclebaarheid (recycling performance grades).
 • Recycling op schaal (inzamelen, sorteren en recyclen).
 • Toegepast PCR (post-consumer recyclaat).

2030: Recycling Performance Grades (RPG)

Vanaf 2030 moeten verpakkingen een bepaald recyclebaarheidsniveau hebben. Verpakkingen die minder dan 80% van hun gewicht recyclebaar zijn, mogen niet meer op de markt worden gebracht vanaf 2030 of 2031. De definitieve methodiek voor de Recyclability Performance Grades (RPGs) wordt uiterlijk op 1 januari 2028 vastgesteld.

2030: Toegepast Recyclaat

Het gebruik van post-consumer recyclaat (PCR) wordt verplicht gesteld voor alle plastic in verpakkingen. De percentages variëren per type verpakking:

 • Drankflessen: 30%
 • Contactgevoelige verpakkingen PET: 30%
 • Contactgevoelige verpakkingen zonder PET: 10%
 • Overige plastics: 35%

Deze percentages worden gemiddeld per productie-installatie per jaar berekend. De berekeningsmethode en controles worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit dat uiterlijk in 2026 wordt opgesteld.

2030: Hergebruik van Verpakkingen

Vanaf 2030 moeten verpakkingen voldoen aan diverse systeemvereisten voor hergebruik, inclusief minimum technische eisen en een verplicht systeem voor hergebruik. Het minimumaantal rotaties moet uiterlijk in Q2 van 2028 zijn vastgesteld.

Labels en Consumentenvoorlichting

Vanaf 2030 moeten verpakkingen voorzien zijn van labels die de samenstelling aangeven voor inzameling, inclusief verplichte labels voor statiegeldverpakkingen, herbruikbare verpakkingen en het percentage post-consumer gerecycled plastic/biobased plastic. Optioneel kunnen QR-codes worden toegevoegd.

Verbod op Bepaalde Verpakkingen per 2030

 • Eisen aan gevaarlijke stoffen, zoals PFAS.
 • Terugdringen van materiaalgebruik.
 • Limiet aan lege ruimte in verpakkingen (50%).
 • Verplichte composteerbaarheid voor bepaalde verpakkingen.

Wat zijn de volgende stappen?

De Raad van Ministers, de regeringen van de 27 Europese lidstaten, moet de overeenkomst ook formeel goedkeuren voordat deze van kracht kan worden. De ondertekening vindt naar verwachting eind 2024/begin 2025 plaats. De PPWR-maatregelen worden dan vervolgens twaalf maanden na publicatie van kracht.

Apeldoorn, mei 2024

Bordex Packaging werkt aan duurzame oplossingen.

Kunststof kan wél cradle-to-cradle!

Meer lezen over onze oplossingen?

Meer info